Min politik om livskvalitet!

Livskvalitet

Jeg mener at en af de vigtigste opgaver for kommunen er at hjælpe med at forbedre borgernes livskvalitet. Forbedring af livskvalitet for den enkelte borger varierer igennem livet og er desuden individuel afhængig af den enkelte borgers livssituation. Kommunen kan selvfølgelig ikke gøre alle lykkelige men kan forbedre den enkeltes situation og derved livskvalitet.

For de ældre drejer det sig bl.a. om hurtig tildeling af hjælpemidler og hjemmehjælp som vil forbedre livskvaliteten for ældre i eget hjem, men også at kvaliteten af maden til fritvalgsborgerne gøres bedre og mere tidssvarende.

For de unge drejer det sig bl.a. om sport og fritidstilbud. Med et sundt udbud af sportsaktiviteter og tiltag som ungdomsklubber vil de unge ikke længere hænge på gadehjørner men få et sundt fritidsliv med indhold som giver den enkelte unge et godt afsæt til et sundt og aktivt liv.
Sorø Kommune har rekord i dårligste sports- og fritidsaktiviteter – denne udvikling vil jeg vende.

For de arbejdsløse, så skal de ikke straffes med at blive sendt hjem på sofaen til inaktivitet. De skal aktiveres med aktiviteter der øger livskvaliteten for kommunens borgere – det kan være hjælp på kommunens plejehjem, de ældres haver, en ekstra hånd i børneinstitutioner – ja jeg kunne blive ved.

Dette er blot et par eksempler..

Sagsbehandling og sagsbehandlingstider

En kilde til stor frustration for den enkelte borger som har brug for kommunens hjælp til forbedring af livskvaliteten, er manglende gennemsigtighed i sagsbehandlingstiden og status på behandling af den enkeltes sag.
Jeg vil arbejde på 4 tiltag som vil forbedre dette:

  • Faste maksimale sagsbehandlingstider – hvor lang tid kommunen må bruge på at behandle en sag. Maksimale sagsbehandlingstider skal være fast defineret for de 100 mest almindelige sagstyper samt for de sager som er tættest på borgernes livskvalitet.
  • Sagsafgørelser skal have effekt fra det øjeblik der er ansøgt. Uanset hvor lang tid kommunen er om at behandle en sag skal ikke være til ulempe for borgeren – enhver afgørelse skal have effekt fra ansøgningstidspunktet for første ansøgning hvis det er til borgerens fordel.
  • Kommunen skal ikke anskue deres borgere som klienter, ansøgere eller andet men som kunder. Man skal føle at kommunen er til for deres kunder og man skal arbejde på kundernes præmisser hvor dette er muligt ifølge lovgivningen. Det er trods alt kunderne som betaler – også for en kommune.
  • Al kommunikation til kunderne skal foregå på letforståeligt dansk. Hvor der er mere komplicerede forhold skal kommunen stille personale til rådighed som kan forklare de, for kunderne, mere komplicerede sager.

Demokrati og borgerinvolvering

Jeg mener at én af de vigtigste søjler i vores demokrati er borgerinvolvering i de beslutninger som er tættest på borgerne. Derfor vil jeg involvere foreningslivet, interesseorganisationer og mere bredt borgerne i beslutninger om det borgernære så borgerne får ydelser som passer til situationen og som der efterspøærges og ikke løsninger som er opfundet i et elfenbenstårn.

Desuden mener jeg at alle byrådsmøder og udvalgsmøder skal streames således at alle borgere kan følge med i beslutninger som berører dem. Det er vel også en del af vores dyrebare demokrati. Kommunalbestyrelsen har vel ikke noget at skjule?